Msinga, Nkandla & Mahlabathini

Ilanga Visits Msinga 1Iphephandaba lisungule inhlangano ebhekelele ekusizeni imindeni entulayo emphakathini eyahlukene

Read more...

Bambisandla Orphanage

DSC 1204
ILanga Newspaper visiting Bambisandla Orphanage

Read more...

UMlazi in Durban

MKB 4
Ilanga and Johnson's Baby giving
away R30.000 to 3 children's homes at UMlazi in Durban.

Read more...

Rhythm Dudes

ASscreenshot 24 http://news.artsmart.co.za/2012/08/rhythm-dudes.html
Rhythm Dudes is an initiative from Ilanga Newspaper to educate the Youth about respect and taking care our Nature through rhythm.

Read more...

GibaGorge

GibaGorge logoOMUNYE umshovi osemncane othembisayo oseqenjini le-Ilanga Mondi Giba Gorge nguMichael Luswazi (18), oselokhu abakhona kusukela luqalwa lolu hlelo.

Read more...

Side Banners